12 346 19 56      
  12 346 19 56      
 
EKO-OKNA S.A. - Na życie
 
EKO-OKNA S.A. - Na życie
 
 


 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w firmie EKO-OKNA S.A. funkcjonuje program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników firmy oraz członków ich rodzin.
Ubezpieczycielem świadczącym ochronę jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej PZU).


Przystąpienie do ubezpieczenia
W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy złożyć deklarację przystąpienia do działu personalnego - w budynku Z1.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby związane z firmą umową o pracę, umową zlecenie oraz ich małżonkowie /partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci.

Wiek przystąpienia od 16 (pracownik młodociany) do 69 lat.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na:
http://www.pzu.pl/produkty/grupowe-ubezpieczenie-pracownicze-typ-p-plus lub w dziale personalnym.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo wchodząc na stronę:
https://nbroker.com.pl/ekookna hasło: eko22Warianty ubezpieczenia – wysokość świadczeń do pobrania poniżej
 • mogą Państwo dowolnie wybrać wariant,
 • do ubezpieczenia mogą przystąpić również: małżonek/partner życiowy, oraz pełnoletnie dzieci pracowników,
 • każdy z członków rodziny może wybrać dowolny wariant (inny niż ubezpieczony Pracownik).

Zalety ubezpieczenia
 1. Brak konieczności wypełniania ankiet medycznych, oświadczeń o stanie zdrowia w pierwszych trzech miesiącach od uruchomienia polisy,
 2. Szeroki zakres ochrony:
  1. Leczenie szpitalne płatne od 1 dnia (również w następstwie choroby, płatny do 365 dni (wydłużony okres)),
  2. Karta apteczna dostępna za pobyt w szpitalu już za jeden dzień pobytu w wyniku choroby lub wypadku (3 karty w roku polisowym),
  3. W związku z wystąpieniem koronawirusa nie ma wykluczenia epidemii, pandemii czy obszarów, do którego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) odradza podróż. Wobec tego, jeżeli Klient ma w zakresie umowy świadczenie za pobyt w szpitalu czy za śmierć, wówczas to świadczenie zostanie wypłacone, nawet jeżeli przyczyną tych zdarzeń będzie koronawirus,
  4. Rozszerzony pakiet poważnych zachorowań – 41 jednostek: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropien mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe" zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo - rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, odmrożenie, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba Alzheimera, choroba Crohna, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo
  5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ciężkich chorób o wystąpienie u nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym, tzw. in situ oraz ziarnicy złośliwej (choroba Hodgkina) w pierwszym stadium, czerniaka złośliwego skóry opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0, brodawkowatego raka tarczycy opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0, nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (prostaty, stercza) opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0 lub T1bN0M0, oraz nowotworu złośliwego szyjki macicy opisanego wg skali CIN jako CIN1, CIN2 lub CIN3,
  6. Wyższe sumy ubezpieczenia przy zachowaniu dotychczasowych składek.
 3. Możliwość zawarcia ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w PZU S.A. ze zniżką 10%.

Kontakt, zadawanie pytań:
1. Przedstawiciel PZU Życie S.A.: Danuta Gryckiewicz
tel.: 666-880-895
e-mail: dgryckiewicz@pzu.pl

2. Dedykowany kontakt w Kancelarii Brokerskiej:
tel.: 600-77-55-18
e-mail: ekookna@nbroker.com.pl

3. Infolinia PZU, dotycząca wyłącznie koronawirusa COVID-19
tel.: 22-505-11-88


Dokumenty do pobrania:
 1. Ogólne warunki ubezpieczenia kliknij aby przejść na strone - OWU do pobrania w dziale "Dokumenty do pobrania"
 2. Deklaracja przystąpienia pobierz (PDF)
 3. Wzór wypełnienia deklaracji przystąpienia pobierz (PDF)
 4. Oświadczenie Pracownika pobierz (PDF)
 5. KLAUZULA 1 pobierz (PDF)
 6. KLAUZULA 2 pobierz (PDF)
 7. Instrukcja zgłoszenia szkody przez mojepzu.pl pobierz (PDF)
 8. Zgłoszenie i obsługa świadczeń - Poradnik pobierz (PDF)

PAMIĘTAJ !
Jeżeli jesteś nowozatrudnionym pracownikiem EKO-OKNA S.A. - możesz przystąpić bez karencji I pytań o stan zdrowia w ciągu 3 miesięcy od daty swojego zatrudnienia.


Dokumenty należy składać w dziale personalnym (Z1) lub korespondencyjnie:
EKO-OKNA S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice
Z dopiskiem: dział personalny

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600-77-55-18 (8:30 – 16:30) lub pod adresem: ekookna@nbroker.com.pl


ul. Bpa A. Małysiaka 6/24
30-389 Kraków

  12 346 19 56
 
© 2022 NBroker Ubezpieczenia Wszystkie prawa zastrzeżone