511 153 251      
  511 153 251      
 
EKO-OKNA S.A.
 
EKO-OKNA S.A.
 
 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że od 1 sierpnia 2020r. rozpocznie się nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników EKO-OKNA S.A. oraz członków ich rodzin.
Ubezpieczycielem świadczącym ochronę został wybrany Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej PZU).


Przystąpienie do ubezpieczenia
W celu zachowania ciągłości ubezpieczenia oraz skorzystania z braku karencji na wszystkie świadczenia deklarację należy złożyć w terminie do 24.07.2020r. do działu personalnego.
Osoby dotąd nieubezpieczone (pracownicy i członkowie rodzin/partnerzy) również mogą skorzystać z przystąpienia bez karencji.
Osoby nowozatrudnione mają prawo do przystąpienia bez karencji przez 3 miesiące od daty zatrudnienia.


Warianty ubezpieczenia – wysokość świadczeń do pobrania poniżej
 • mogą Państwo dowolnie wybrać wariant,
 • do ubezpieczenia mogą przystąpić również: małżonek/partner życiowy, oraz pełnoletnie dzieci pracowników,
 • ponieważ w ostatnim czasie związanym z epidemią zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie zmianami wariantów na warianty z wyższymi sumami ubezpieczenia - możliwe jest zapisanie się do dowolnego wariantu również bez karencji na podwyższone sumy ubezpieczenia (niezależnie od tego jaki wariant obecnie posiada ubezpieczony Pracownik),
 • Każdy z członków rodziny może wybrać dowolny wariant (inny niż ubezpieczony Pracownik).

Zalety ubezpieczenia
 1. Brak konieczności wypełniania ankiet medycznych, oświadczeń o stanie zdrowia w pierwszych trzech miesiącach od uruchomienia polisy,
 2. Szeroki zakres ochrony:
  1. Leczenie szpitalne płatne od 1 dnia (również w następstwie choroby, płatny do 365 dni (wydłużony okres)),
  2. Karta apteczna dostępna za pobyt w szpitalu już za jeden dzień pobytu w wyniku choroby lub wypadku (3 karty w roku polisowym),
  3. W związku z wystąpieniem koronawirusa nie ma wykluczenia epidemii, pandemii czy obszarów, do którego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) odradza podróż. Wobec tego, jeżeli Klient ma w zakresie umowy świadczenie za pobyt w szpitalu czy za śmierć, wówczas to świadczenie zostanie wypłacone, nawet jeżeli przyczyną tych zdarzeń będzie koronawirus,
  4. Rozszerzony pakiet poważnych zachorowań – 41 jednostek: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropien mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe" zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo - rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, odmrożenie, schyłkowa niewydolność wątroby, choroba Alzheimera, choroba Crohna, pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo
  5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ciężkich chorób o wystąpienie u nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym, tzw. in situ oraz ziarnicy złośliwej (choroba Hodgkina) w pierwszym stadium, czerniaka złośliwego skóry opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0, brodawkowatego raka tarczycy opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0, nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (prostaty, stercza) opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0 lub T1bN0M0, oraz nowotworu złośliwego szyjki macicy opisanego wg skali CIN jako CIN1, CIN2 lub CIN3,
  6. Wyższe sumy ubezpieczenia przy zachowaniu dotychczasowych składek.
 3. Możliwość zawarcia ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w PZU S.A. ze zniżką 10%.

Kontakt, zadawanie pytań:
1. Przedstawiciel PZU Życie S.A.: Danuta Gryckiewicz
tel.: 666-880-895
e-mail: dgryckiewicz@pzu.pl

2. Przedstawiciel PZU Życie S.A.: Lidia Piąsta
tel.: 666-880-911 ; 32-308-43-62
e-mail: lpiasta@pzu.pl

3. Dedykowany kontakt w Kancelarii Brokerskiej:
tel.: 600-77-55-18
e-mail: ekookna@nbroker.com.pl

4. Infolinia PZU, dotycząca wyłącznie koronawirusa COVID-19
tel.: 22-505-11-88


Dokumenty do pobrania:
 1. Zakres ubezpieczenia pobierz (PDF)
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia kliknij aby przejść na strone - OWU do pobrania w dziale "Dokumenty do pobrania"
 3. Deklaracja przystąpienia pobierz (PDF)
 4. Wzór wypełnienia deklaracji przystąpienia pobierz (PDF)
 5. Oświadczenie Pracownika pobierz (PDF)
 6. KLAUZULA 1 pobierz (PDF)
 7. KLAUZULA 2 pobierz (PDF)

PAMIĘTAJ !
W terminach ochrony od sierpnia, od września, od października 2020 roku możesz przystąpić bez karencji oraz pytań o stan zdrowia. Członkowie Twojej Rodziny również. Nawet wtedy, gdy do tej pory nie byliście ubezpieczeni lub jesteś nowym pracownikiem EKO-OKNA S.A. Ważne, aby deklarację złożyć odpowiednio wcześniej (przed rozpoczęciem w/w miesięcy).

Jeżeli jesteś nowozatrudnionym pracownikiem EKO-OKNA S.A. - możesz przystąpić bez karencji I pytań o stan zdrowia w ciągu 3 miesięcy od daty swojego zatrudnienia.


Dokumenty należy składać w dziale personalnym (Z1) lub korespondencyjnie:
EKO-OKNA S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice
Z dopiskiem: dział personalny


ul. Babinicza 1/3
30-389 Kraków

  511 153 251
 
© 2020 NBroker Ubezpieczenia Wszystkie prawa zastrzeżone