12 346 19 56      
  12 346 19 56      
 
EKO-OKNA S.A. - NNW
 
EKO-OKNA S.A. - NNW
 
 


 


Szanowni Państwo,
Informujemy o możliwości dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku niepełnoletnich dzieci (alternatywa dla ubezpieczeń szkolnych) - składka roczna 60zł.
Pracownik oraz małżonek lub partner życiowy Pracownika również może się ubezpieczyć w zakresie NNW - składka 5zł/miesiąc!
Ubezpieczycielem świadczącym ochronę jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.).


Zasady ubezpieczenia
 1. Dzięki bardzo szerokiej ochronie nie ma potrzeby wykupienia dodatkowego ubezpieczenia NNW w szkole (zakres obejmuje ochronę 24h/dobę, w szkole, na wycieczkach, w życiu prywatnym – również za granicą)
 2. W zakresie znajduje się również pogryzienie przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta
 3. W zakresie również koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku (do 10 000 zł), w tym odbudowa stomatologiczna zębów!
 4. Świadczenie za leczenie uciążliwe - 1 000 zł
 5. Ze względu na liczne pytania o sporty wysokiego ryzyka - specjalnie dla Pracowników EKO-OKNA S.A. oraz ich dzieci w ramach niniejszej polisy jest taka ochrona.
 6. Ochrona rozszerzona jest również o następstwa zawałów serca lub udarów mózgu.
 7. Bardzo niska składka - 60 zł rocznie za dziecko. Składka pobierana jest z wynagrodzenia jednorazowo. Dzięki temu nawet nie będąc pracownikiem EKO-OKNA w trakcie roku - ochrona dziecka w ubezpieczeniu trwa do 31 sierpnia.
 8. Dzieci Pracowników, które przystąpią do ubezpieczenia w kolejnych miesiącach będą płacić składkę jednorazowo w wysokości iloczynu 5 zł oraz liczby pełnych miesięcy ochrony do dnia 31.sierpnia włącznie; np. dziecko, które przystąpi do ubezpieczenia NNW grupowe od 01.grudnia 2021r.zapłaci jednorazowo składkę w wysokości 45 zł (5 zł x 9 miesięcy ochrony-do 31.08.2022r.)
 9. Składka za Pracownika, małżonka lub partnera życiowego Pracownika wynosi 5 zł miesięcznie za osobę. Składka pobierana jest z wynagrodzenia co miesiąc.


UWAGA!
 1. Jesteś ubezpieczony w polisie grupowej 
  1. możesz dopisać samo dziecko (dzieci) -składka 60 zł / rok
  2. możesz się dodatkowo ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW) dopłacając 5 zł miesięcznie!
 2. Nie jesteś ubezpieczony w pełnym zakresie a chcesz ubezpieczyć dziecko:
  1. Możesz ubezpieczyć samo dziecko (dzieci) w zakresie NNW -składka 60 zł / rok
  2. Wykup dla siebie i dziecka samo NNW - składka 5zł miesięcznie za siebie + 60 zł/ rok za dziecko
  3. Przystąp do ubezpieczenia w pełnym zakresie wraz z rozszerzeniem o dodatkowe ubezpieczenie wypadkowe za 5zł miesięcznie!
 3. Obowiązujące OWU PZU S.A. NNW nr UZ/423/2016 z dnia 24.10.2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/215/2018 z dnia 6.07.2018 r.

Zapisy do NNW są prowadzone w dziale personalnym w Z1.

Szczegóły, deklaracje, OWU dostępne są na stronie https://nbroker.com.pl/ekookna hasło: eko22

Dodatkowe informacje: tel. 600-77-55-18 (8:30 - 16:30) lub pod adresem: ekookna@nbroker.com.plZGŁOSZENIE SZKODY
W celu zgłoszenia szkody z NNW prosimy o uzupełnienie formularza na https://zgloszenie.pzu.pl lub zgłoszenie się do najbliższego oddziału PZU S.A.

Jeżeli jesteś ubezpieczony w grupowym ubezpieczeniu na życie, dołącz do zgłoszenia szkody OŚWIADCZENIE O WZAJEMNYM UDOSTĘPNIANIU PRZEZ PZU ŻYCIE SA I PZU SA INFORMACJI/DOKUMENTÓW W CELU ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU JEDNEGO ZDARZENIA pobierz (PDF).

Po złożeniu takiego oświadczenia nastąpi jednoczesna likwidacja szkody zarówno z ubezpieczenia NNW, jak i z grupowego ubezpieczenia na życie.


Kontakt, zadawanie pytań:
Dokumenty należy składać w dziale personalnym (Z1) lub korespondencyjnie:
EKO-OKNA S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice
Z dopiskiem: dział personalny

Dedykowany kontakt w Kancelarii Brokerskiej:
tel.: 600-77-55-18
e-mail: ekookna@nbroker.com.pl


Dokumenty do pobrania:
 1. Ulotka NNW w PZU pobierz (PDF)
 2. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia pobierz (PDF)
 3. Oświadczenie Pracownika NNW pobierz (PDF)
 4. OWU PZU NNW od 15.09.2018 pobierz (PDF)
 5. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Grupowe pobierz (PDF)
 6. Informacja Administratora danych osobowych dla Klienta pobierz (PDF)
 7. Informacja Administratora danych osobowych dla potencjalnego Klienta pobierz (PDF)
 8. Informacja o prawach konsumenta pobierz (PDF)  
 9. WZÓR WYPEŁNIONY DEKLARACJI I OŚWIADCZENIA pobierz (PDF)

ul. Babinicza 1/3
30-389 Kraków

  12 346 19 56
 
© 2021 NBroker Ubezpieczenia Wszystkie prawa zastrzeżone