12 346 19 56      
  12 346 19 56      
 
Zakres usług
 
Zakres usług
Wdrażane przez Kancelarię programy ubezpieczeniowe składają się z czterech podstawowych segmentów:
  • ochrona majątku Klienta (ubezpieczenia ogniowe, kradzieżowe, utraty zysku, ubezpieczenia flot pojazdów, mienia w transporcie itp.), 
  • ochrona Klienta przed roszczeniami osób trzecich (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, kontraktowej, produktu, członków władz spółki itp.),
  • zabezpieczenie płynności finansowej: gwarancje wadialne i dobrego wykonania kontraktu,
  • ochrona życia, zdrowia pracowników (grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne pracowników).
 
Zakres czynności wykonywanych przez Kancelarię obejmuje dodatkowo:
  • nadzór nad przygotowywaniem i merytoryczną poprawnością umów ubezpieczenia,
  • monitorowanie terminów wznowień poszczególnych polis,
  • monitorowanie terminów płatności rat składek ubezpieczeniowych,
  • bieżącą obsługę zawartych umów ubezpieczenia (np. cesje, doubezpieczenia, korekty danych - aneksy),
  • pomoc przy likwidacji szkód.


ul. Bpa A. Małysiaka 6/24
30-389 Kraków

  12 346 19 56
 
© 2022 NBroker Ubezpieczenia Wszystkie prawa zastrzeżone