12 346 19 56      
  12 346 19 56      
 
Kontakt
 
Kontakt
 
 
Siedziba:
NBroker Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Bpa A. Małysiaka 6/24
30-389 Kraków

Tel: 12 346 19 56
Tel.: +48 511 153 251
E-mail: kancelaria@nbroker.com.pl
 
Oddział:
Kancelaria Brokerska NBroker Ubezpieczenia
Męcina 880
34-654 Męcina

E-mail: biuro@nbroker.com.pl


NBroker Ubezpieczenia Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000943832 NIP: 6762608950 REGON: 520828239
ul. Bpa A. Małysiaka 6/24
30-389 Kraków

  12 346 19 56
 
© 2022 NBroker Ubezpieczenia Wszystkie prawa zastrzeżone